Ontwerp en uitvoering

Het ontwerp vormt de basis. Dit komt tot stand na uitgebreid overleg tussen u en Jurgen. U en uw gezinssituatie staan hierin centraal. Daarna komen overige factoren als omgeving, kleurstellingen en plantgebruik aan de orde. En uiteraard het budget, dat u daarvoor beschikbaar heeft. Samen met de expertise en kenmerkende eigen stijl van Jurgen wordt een volwaardig plan aan u voorgelegd.

Het materiaalgebruik moet zorgvuldig worden gekozen. Het kan dan ook nodig zijn een of meerdere dagdelen in te plannen om materialen in de praktijk te gaan bekijken. In sommige gevallen kan worden volstaan met het laten zien van monsters en/of fotomateriaal.

Jurgen Smit Tuinen

Jurgen Smit Tuinen

Na de ontwerpfase volgt de begroting. Deze is transparant en duidelijk.
Jurgen wordt de aannemer van de tuin en is daarmee dus verantwoordelijk voor de aanleg en uitvoering.
Jurgen zal per onderdeel van de tuin bepalen wie welk werk kan en mag gaan uitvoeren. Hierbij speelt de prijs/kwaliteit verhouding een belangrijke rol.

Tijdens de aanleg van de tuin heeft Jurgen de controle en is er regelmatig overleg met u over de stand van zaken.
Kwaliteit is van groot belang in uw tuin. Vandaar dat u op alle uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte materialen een jaar garantie krijgt. Zelfs voor de planten.